Tu si viete nastaviť preferencie sťahovania, pozrieť informácie o aktuálnych mapách a budúcich aktualizáciách. a taktiež frekvenciu mapových aktualizácií.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment