Kliknutím môžete nastaviť, či sa stiahnuté mapy budú ukladať do pamäte Vášho zariadenia alebo na externú pamäťovú kartu. Taktiež je možné týmto prenášať už stiahnuté mapy z pamäte Vášho zariadenia na externú pamäťovú kartu a naopak.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment