Na obrazovke výberu trasy, predtým ako sa začnete navigovať, môžete pridať prejazdový bod kliknutím na tlačidlo “Pridať zastávku“.

Taktiež môžete pridať prejazdový bod podržaním prsta kdekoľvek nad mapou, kým sa neobjaví sivá značka. Potiahnutím sivej značky na miesto, cez ktoré chcete prechádzať, sa trasa prepočíta. Rovnako môžete postupovať pri zmene štartu a cieľa Vašej cesty, tým že potiahnete ich značky (štart je označený zelenou a cieľ červenou značkou).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment