Pre spustenie nabíjania cez našu aplikáciu, jednoducho ťuknite na povel “Nabíjať” vedľa jednej z dostupných nabíjačiek v detailných informáciách danej stanice.


Aby bol povel “Nabíjať” dostupný, musí byť splnených niekoľko podmienok.

  • Nabíjačka je voľná a má konektor kompatibilný s vašim nastaveným vozidlom.
  • Máte vyplnený fakturačný email a platobnú metódu v nastaveniach EV režimu.
  • Nabíjacia stanica umožňuje overenie aplikáciou.

Ďalšie kroky po stlačení povelu “Nabíjať” sú:

  1. Uviesť aktuálny stav nabitia batérií vo vašom vozidle, čo pomôže zlepšiť presnosť zobrazených informácií o prebiehajúcom nabíjaní. Tento krok nie je povinný a dá sa vynechať.
  2. Pripojiť konektor nabíjačky k vašemu vozidlu a následne stlačiť v spodnej časti obrazovky povel pre spustenie nabíjania.
  3. Na obrazovke teraz budú zobrazené odhadované informácie o prebiehajúcom nabíjaní, založené na údajoch o výkone nabíjačky a kapacite batérií vo vozidle. Ak túto obrazovku alebo Sygic počas nabíjania zavriete, na hlavnej obrazovke našej aplikácie so zobrazením mapy uvidíte novú ikonku stlačením ktorej sa k informáciám o prebiehajúcom nabíjaní vrátite.
  4. Pre skončenie nabíjania stlačte príslušný povel v spodnej časti obrazovky s informáciami o nabíjaní, a potvrďte zastavenie v okne ktoré sa zobrazí. Ak by sa nabíjačku nepodarilo vypnúť povelom cez aplikáciu, zobrazí sa o tom na obrazovke varovanie, vtedy môžete pokus o zastavenie opakovať (mohlo ísť o náhodné zlyhanie zastavenia) alebo ukončiť nabíjanie priamo na nabíjačke ktorú ste používali.

Poznámka: nabíjačky momentálne nie vždy obojstranne komunikujú s aplikáciami, takže pri zastavení nabíjania priamo na nabíjačke môže aplikácia aj naďalej ukazovať že nabíjanie prebieha. Údaje zobrazované v našej aplikácii sú odhadované a majú iba informačný charakter. Neovplyvní to vašu platbu za nabitie, účtovaná vám bude vždy presná suma na základe skutočných údajov priamo z nabíjačky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment