Centrum hlásení umožňuje nahlásiť udalosť z aktuálnej dopravnej situácie a tým prispieť k informovaniu ostatných používateľov Sygic Navigácie o situácii na cestách. Centrum hlásení otvoríte kliknutím na tlačidlo “!” v ľavom dolnom rohu v režime navigácie. Pre nahlásenie udalostí musíte byť pripojený na internet.

Prostredníctvom Centra hlásení môžete nahlásiť:

1. Rýchlostnú kameru
2. Policajnú hliadku
3. Kolónu
4. Dopravnú nehodu
5. Uzávierku cesty
6. Školskú zónu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment