Nastavte, či budete hlasové pokyny a upozornenia prednostne dostávať cez Bluetooth (keď je telefón spárovaný s iným Bluetooth zariadením) alebo v prípade vypnutia tejto možnosti z reproduktoru Vášho zariadenia (nemusí fungovať na všetkých zariadeniach).
Dostupná je aj možnosť Prehrať cez Bluetooth (HFP) – Táto možnosť je vhodná pre pripojenie s Bluetooth zariadeniami, ktoré nepodporujú protokol A2DP na prehrávanie médií cez Bluetooth. Sygic potom vytvorí simuláciu telefonátu a zvuky/inštrukcie sa prehrajú ako keby prichádzal telefonát.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment