Pokiaľ poznáte adresu na ktorú sa chcete navigovať, stačí kliknúť na vyhľadávacie okno v hornej časti obrazovky a začať písať priamo názov Ulice/Miesta. Aplikácia na základe zadaného textu automaticky vyhľadá ulice alebo miesta, ktoré pravdepodobne hľadáte a z ktorých si môžete vybrať. Po výbere cieľa pokračujte kliknutím na Ukázať trasu v spodnej časti obrazovky. Trasa a jej dostupné alternatívy sú zvýraznené modrou farbou. Vyberte si jednu z ponúkaných trás a kliknite na Štart v dolnom modrom rámčeku.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment