Najzákladnejší a zároveň najjednoduchší spôsob zadávania cieľového bodu je Výber na mape. Na mape si nájdite cieľ a potom ho jednoducho označte kliknutím naň – zobrazí sa možnosť Ukázať trasu v modrom ráme na spodku obrazovky.

Body záujmu sa dajú nájsť rovnakým spôsobom. Kliknutím na ľubovoľnú ikonku symbolizujúcu bod záujmu, napríklad reštauráciu, čerpaciu stanicu, hotel, atď a následne kliknite na modré tlačidlo Ukázať trasu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment