Sygic GPS Navigácia funguje v režime offline, na základe offline mapových údajov a počas navigovania nevyžaduje pripojenie na internet.

Internetové pripojenie je nevyhnutné len ak chcete:

  • inštalovať, aktivovať alebo aktualizovať aplikáciu alebo mapy,
  • sťahovať ďalšie mapy, hlasové povely alebo iné súbory,
  • využívať doplnkové služby (v prípade ak ich máte zakúpené) ako sú Informácie o doprave, Hlásenia dopravných nehôd alebo Mobilné radary,
    aby ste získali tie najaktuálnejšie informácie.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť Vašich spolujazdcov je mimoriadne dôležitá, preto odporúčame naplánovať si cestu ešte predtým ako vyrazíte. V pohodlí domova sa uistite, že máte stiahnuté všetky aktualizácie máp aj aplikácie. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, odporúčame so sebou zobrať kompatibilnú nabíjačku, ak by sa Vám mobil alebo tablet vybil.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment