Aplikácia Sygic Vám vypočíta trasu po tom, čo stlačíte možnosť “Získať trasy” (viď článok Výber cieľového bodu)

Predtým, ako Vás aplikácia začne navigovať, budete mať na výber viacero možností na úpravu a kontrolu trasy.


Obrázok vyššie ukazuje obrazovku “Výber Trasy”. Obsahuje informácie a možnosti pre Vašu trasu:


1. Na mape sa Vám vykreslí jedna až 3 rôzne trasy, ktoré aplikácia našla na základe Vašich nastavení. Zelenou farbou budete mať označený počiatočný bod “A”, červenou cieľový bod “B”.

2. Aplikáciou odporúčaná trasa bude zvýraznená modrou farbou. Ostatné trasy (vyznačené sivou farbou) si viete zvoliť posunutím spodného informačného panela smerom doľava, alebo kliknutím na sivú vykreslenú trasu.

3. V ľavom hornom rohu sa nachádza šípka späť, ktorou viete vypočítanú trasu zrušiť a vrátiť sa do hlavnej obrazovky na prezeranie mapy.

4. Tu viete upravi´t štartovací a ceľový bod trasy.

5. Kliknutím vymeníte štartovací bod s ceľovým bodom.

6. Možnosť pridať prejazdový bod.

7. Možnosti trasy, kde si viete zvoliť režim navigácie (Vozidlo/Chôdza), a taktiež nastaviť typy ciest, ktoré chcete zahrnúť pre Vašu trasu, samostatne pre každú krajinu ktorou trasa prechádza.

8. Na spodnom okraji obrazovky nájdete sumár trasy (dĺžka, trvanie, čas príchodu) a tlačidlo “Štart”, ktorým spustíte navigovanie po vybranej trase. Ak je štartovací bod iný ako Vaša aktuálna poloha, bude tam tlačidlo “Zobraziť”.

9. Tlačidlo “Štart”, ktorým spustíte navigovanie po vybranej trase. Ak je štartovací bod iný ako Vaša aktuálna poloha, bude tam tlačidlo “Zobraziť”.


Keď vytiahnete spodnú lištu nahor, uvidíte možnosti pre uloženie trasy, demonštráciu trasy a zdieľanie trasy.


Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment