Prvým krokom pri používaní režimu pre elektrické vozidlá (EV) by malo byť jeho nastavenie. Jednoducho stlačte ikonku “EV režim” ktorú nájdete v spodnej časti hlavného menu ☰ v našej aplikácii.

Na obrazovke pre EV režim môžete:

Nastaviť aké vozidlo používate. Toto umožní aby aplikácia rozoznala ktoré nabíjacie stanice majú vhodné konektory pre vaše vozidlo. Informácia o kapacite batérie vozidla zase pomôže zlepšiť presnosť údajov ktoré sa budú zobrazovať, pokiaľ budete našu aplikáciu používať aj na spustenie nabíjania. Pokiaľ by ste si všimli nepresnosti v podporovaných konektoroch alebo kapacite batérií ktoré sa automaticky načítajú po výbere konkrétnej značky a modelu vozidla, viete si sami tieto údaje upraviť tým že na ne ťuknete.

Nastavenie nabíjania. Tu máte viaceré možnosti ktorými si môžete vymedziť o aké nabíjacie stanice máte záujem, podľa rôznych ďalších parametrov okrem typu konektora.

Prezrieť históriu nabíjaní. Prehľad informácií o predošlých nabitiach bude tu, ak budete používať Sygic na spustenie nabíjania na podporovaných staniciach – na tých ktoré umožňujú overenie aplikáciou.

Nastaviť si platby za nabíjanie. Toto umožní používať Sygic aplikáciu na overenie a spustenie nabíjania po tom ako prídete na EV nabíjaciu stanicu. Vyžaduje si to aby ste boli v aplikácii prihlásený, a na emailovú adresu vašeho Sygic účtu budete dostávať mesačné faktúry za zrealizované nabíjania. Ak by ste tieto faktúry chceli dostávať na inú adresu, po prihlásení je tam aj možnosť zmeniť doručovací email. Túto funkcionalitu sme zahrnuli do našej aplikácie v spolupráci s popredným a uznávaným dodávateľom služieb e-mobility na Európskom trhu, preto budete vrámci podmienok GDPR o spracovaní údajov vyzvaný na udelenie vašeho súhlasu pre poskytnutie emailovej adresy ďalšiemu subjektu. Slúži to len na fakturáciu nabíjaní, a váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať keď sa vrátite do nastavení EV režimu a opäť ťuknete na Nastavenia platby.
Okrem emailu pre zasielanie faktúry, si tu tiež nastavíte platobnú metódu ktorá bude použitá na zaplatenie nabíjaní realizovaných cez našu aplikáciu.

Ťuknite na nápis Aktivovať v spodnej časti obrazovky EV režimu. Týmto zapnete EV režim v Sygic aplikácii ktorý upraví niektoré jej prvky, napríklad na obrazovke pre vyhľadávanie nahradí ikonku pre zobrazenie blízkych čerpacích staníc tými nabíjacími. To že je aplikácia v EV režime spoznáte aj zmenou farby pre indikátor polohy a trasy, ktoré budú zelené.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment