Ak máte kúpený doplnok Dopravné informácie, v aplikácii Sygic uvidíte informácie o aktuálnej dopravnej situácii a uzávierkach, vďaka čomu sa vyhnete zbytočným zdržaniam. Je nutné mať aktívne pripojenie na internet, aby Sygic mal prístup do online databázy, vďaka čomu budete mať vždy aktuálne informácie.

Informácie o dopravných incidentoch sú na mape zobrazené červeným zvýraznením daného úseku cesty. Smer jazdy ktorého sa týkajú tieto obmedzenia je vyznačený malými šípkami vo vnútri farebného pásika.

Pri samotnom navigovaní sa Vám môžu zobrazovať informácie o dopravnej situácii na ľavej strane obrazovky a ak existuje lepšia trasa, ktorá obchádza problémový úsek, ponúkne Vám v spodnej časti obrazovky možnosť zmeniť aktuálnu trasu s informáciami o prípadnej zmene trasy (dĺžka, úspora času).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment