Naplánovanie vašej cesty s Sygic GPS navigáciou a mapami je veľmi jednoduché a intuitívne.Trasu môžete upraviť niekoľkými spôsobmi, ale každá trasa potrebuje cieľový bod.

Sygic GPS Navigácia ponúka nasledovné spôsoby výberu cieľového bodu:

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment