Sygic GPS navigácia je offline navigácia, vďaka čomu nie je potrebné internetové pripojenie počas navigovania, avšak je potrebné si mapy najpv stiahnuť, aby sa uložili do vášho zariadenia.

Pre spravovanie máp otvorte Hlavné Menu a kliknite na Spravovať mapy

Tu môžete vidieť všetky mapy ktoré ste už stiahli. V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje veľkosť voľnej pamäte, a taktiež môžete vidieť môžnosť získania častejších mapových aktualizácii. Mapové aktualizácie vydávame 3 krát ročne a sú dostupné pre všetkých zákazníkov bez ďalších poplatkov. Môžete si však zakúpiť doplnok “Mesačných mapových aktualizácii”, a dostávať nové mapy každý mesiac.

V pravom hornom rohu môžete vidieť ikonu ozubeného koliečka (1.), pre prístup k nastaveniam, kde si viete nastaviť preferencie sťahovania, pozrieť informácie o aktuálnych mapách a budúcich aktualizáciách. a taktiež frekvenciu mapových aktualizácií.

Sťahovať nové mapy môžete kliknutím na modrú ikonu PLUS “+” v pravej spodnej časti obrazovky. Pre stiahnutie mapy najprv vyberte kontinent, v ktorom sa nachádza krajina, ktorej mapu chcete stiahnuť a kliknite na danú krajinu. Modrý obláčik označuje mapu dostupnú na stiahnutie. Niektoré krajiny sú rozdelené do niekoľkých regiónov (nápis “Obsahuje regióny” pod krajinou), ak chcete stiahnuť všetky, kliknite znova na názov krajiny v riadku s vlajkou. Pri sťahovaní sa pod názvom krajiny/regiónu objaví lišta, ktorá predstavuje progres sťahovania.

Pokiaľ chcete vymazať stiahnuté mapy, kliknite a podržte prst na názve krajiny, ktorej mapu chcete vymazať. Alebo môžete kliknúť ikonu 3 bodiek v pravom hornom rohu, zvoľte “Vybrať”, a následne vyberte mapy ktoré chcete vymazať. Potom už len potvrďte ich vymazanie kliknutím na ikonu koša v pravom hornom rohu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment