Tieto články sa zaoberajú podrobnosťami o používaní režimu pre elektrické vozidlá v aplikácii Sygic GPS Navigation.

V našom EV režime môžete ľahko nájsť nabíjacie stanice vo vašom okolí, naplánovať trasu k najbližšej nabíjacej stanici a dokonca aj zaplatiť za nabíjanie priamo v aplikácii Sygic. Spolupracujeme so spoločnosťou Plugsurfing, ktorá vodičom elektrických vozidiel poskytuje prístup k najväčšej nabíjacej sieti v Európe.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment