Tu si môžete nastaviť viaceré možnosti pre funkciu Dashcam:

  • vybrať si kvalitu/rozlíšenie pre nahrávky, čo ovplyvní veľkosť video súboru v úložisku
  • nastaviť dĺžku jedného videa, na výber je: 2, 5, 10, alebo 15 minút
  • možnosť automaticky vytvoriť trvalú kópiu nahrávaného videa v prípade ak sa vyskytne kolízia, čo sa vyhodnocuje z údajov od pohybových senzorov v telefóne/tablete
  • či sa má súčasne s videom nahrávať aj zvuk
  • nahrávanie jedným ťuknutím – nahrávanie sa spustí okamžite po stlačení ikonky Dashcam v rýchlom menu, bez toho aby sa najprv zobrazila obrazovka s náhľadom kamery
  • automatické spustenie nahrávania – Dashcam začne nahrávať keď rýchlosť prvýkrát presiahne 15 km/h
  • autofocus – väčšina zariadení nebude mať problém so zaostrením obrazu pri základnom nastavení s touto možnosťou vypnutou, ale ak by ste si všimli že vaše nahraté videá nie sú dobre zaostrené, tak skúste túto možnosť zapnúť

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment