V tejto ponuke si môžete zapnúť alebo vypnúť celú funkciu informovaní o kolónach či dopravných zápchach, alebo si konkrétne vypnúť upozornenia na nové udalosti pozdĺž vašej trasy alebo ponuky na zmenu trasy pre vyhnutie sa zápche.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment