Het is mogelijk om voor alle shops dezelfde winkelwagen of productlijsten te gebruiken.
Het delen van productlijsten is niet gebonden aan een target shop, een lijst kan met elke webshop gedeeld worden.
Het delen van de winkelwagen gebeurt tussen target shops.

De volgende 2 opties zijn mogelijk:

  1. Winkelwagen delen
    Met deze optie kan worden ingesteld dat de basisshop en alle targetshops van dezelfde winkelwagen gebruik maken.
    Het is mogelijk om voor alle shops dezelfde winkelwagen te gebruiken.
    Klanten kunnen dan van de ene shop naar de andere shop gaan en in beiden wat bestellen, alle producten komen dan toch in de zelfde winkelwagen terecht.
  2. Productlijsten delen
    Maak een geheime sleutel aan waarmee productlijsten tussen verschillen webwinkels gedeeld kunnen worden.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Stel een vraag aan support

Verstuur Reactie