Hier vind u de volgende instellingen van het productbeheer:

Productonderhoud

Deze pagina toont de producten van de geselecteerde productlijst. Nadat er producten zijn aangepast, of bijvoorbeeld op ‘verborgen’ zijn gezet moet de productlijst worden gepubliceerd om de wijzigingen zichtbaar te maken in de webshop. Dat gebeurd d.m.v. de knop ‘Publiceren’, rechts boven in het scherm (zichtbaar zodra er minimaal één wijziging van een product is geweest).
Toevoegen van producten gaat via het kopieer icoon in de rechter kolom, of via de knop ‘Toevoegen product’ rechtsboven.
Er zijn ook verschillende acties mogelijk bij productonderhoud. De volgende acties zijn mogelijk:

 • Product aanpassen door op de regel te klikken of op het pen icoon
 • Product kopieren via het kopieer icoon
 • Product bekijken (alleen voor gepubliceerde producten) via het oog icoon
 • Sorteren (A-Z en Z-A of geen sortering) door op de kolom titel te klikken, sorteren over meerdere kolommen mogelijk en een kolom met sortering heeft een blauwe kolom titel
 • Toon verborgen producten (producten met vinkje in eerste kolom worden niet gepubliceerd)
 • Toon aangepaste producten (producten met pen icoon in tweede kolom)
 • Instellingen welke kolommen hier worden getoond via tandwielen icoon
 • Instelling via keuzelijst hoeveel producten per pagina worden getoond
 • Zoeken (in de getoonde kolommen) via het zoekveld, en via reset icoon zoek argument verwijderen
 • De eerste kolom is wel/niet verbergen in webshop, aangevinkt is verborgen in webshop
 • De tweede kolom geeft aan of het product is aangepast, kan op worden gefilterd
 • De derde kolom toont aantal productvarianten inclusief hoofdproduct, niets betekent geen productvarianten

Produclijstvelden

Het systeem heeft gedurende het importproces de data geanalyseerd en op basis daarvan bepaald wat het meest waarschijnlijke type voor de betreffende kolom is. Bijvoorbeeld numeriek (bedragen, voorraad), afbeelding of een url. Het door het systeem bepaalde type kan in dit scherm worden aangepast.

Hier kunt u het aanpassen van het productlijst velden.

Kolomnaam
Onder de kop ‘kolomnaam’ worden alle kolommen getoond die in de spreadsheet zijn gevonden.

Zie hier onder de kolomnamen:

 • Kolomtype
  Hier kan een kolomtype worden aangegeven. Tijdens het analyseren van de spreadsheet wordt een kolomtype voorgesteld. Dit kan aangepast worden door de gebruiker. Na aanpassing wordt gecontroleerd of het ingestelde kolomtype toegestaan is. Foutmeldingen worden teruggekoppeld.
 • Numeriek (getallen)
  Numerieke kolommen bevatten alleen getallen en kunnen gebruikt worden om mee te rekenen (prijzen, gewichten, BTW etc.)
 • Alfanumeriek (tekst)
  Alfanumerieke kolommen worden gebruikt om informatie aan de klant te tonen. Hier zijn geen restricties aan verbonden
 • Verwijzing (url)
  Een verwijzing is een url die gebruikt kan worden om naar een bepaald webadres te springen.
  Een verwijzing moet beginnen met http:// of https://
 • Afbeelding (url)
  Een afbeelding is een url die als afbeelding getoond moet worden in de winkel
  Een afbeelding moet beginnen met http:// of https://
 • E-mail adres
  Een e-mailadres kan gebruikt worden om berichten te laten verzenden door de klant

Veldwaarden

Binnen het onderhoud van producten is het mogelijk om voor bepaalde velden te bepalen welke waarde er gekozen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan ‘merken’ of ‘categorieën’.
De waarden die voor een veld kunnen worden gebruikt, kunnen hier worden gedefinieerd. Verder kan worden bepaald of via product onderhoud zelf ook waarden direct kunnen worden toegevoegd, of dat alleen de hier gespecificeerde waarden beschikbaar zijn als keuze (via een keuzelijst).

Handmatig importeren

Hier kan een bestaande produclijst worden overschreven met een nieuw te importeren excel of csv bestand.
Het Excel-bestand moet aan een aantal eisen voldoen voordat het geschikt is voor uploaden.
U kunt ook uw productlijst verversen:

 • Productlijst verversen

Via deze functie kan een productlijst opnieuw worden geupload. De nieuwe lijst zal de actieve lijst overschrijven (welke de actieve lijst is, is zichtbaar in het broodkruimelpad).
Wanneer de structuur van de lijst is gewijzigd word je automatisch doorgestuurd naar de wizard.

Automatisch importeren

Het is mogelijk, zonder in de back office in te loggen, productgegevens in de webshop (periodiek) te verversen.
Zo kan er een volledig geautomatiseerde koppeling tussen een eigen systeem en de webshop worden gerealiseerd.
Dit is een geavanceerde functionaliteit.
Het automatisch verversen van productgegevens kan zowel met de push optie (de externe server stuurt de data naar de webshop) als met de pull optie (de webshop haalt de productgegevens op).
Wij adviseren gebruik te maken van de push optie.

Producten exporteren

De productlijst kan worden gedownload om aangepast te worden. Over het algemeen adviseren wij om gebruik te maken van online productonderhoud voor kleinere aanpassingen.
Indien er veel productwijzigingen zijn, bijvoorbeeld een algehele prijswijziging voor alle producten of groepen producten, dan kan het handiger zijn de productlijst te downloaden en met behulp van Excel of een ander spreadsheet programma in een keer producten aan te passen, en daarna weer de aangepaste productlijst te importeren.
U heeft twee mogelijkheden om te exporteren:

 • Publieke toegang
  Gebruik deze optie om direct toegang te geven tot de product data in XML en/of CSV formaat.
 • Download productlijst
  Hier kunt u de productlijst downloaden naar uw computer. Gebruik deze optie als u meerdere productwijzigingen wilt doorvoeren, als het om een enkele wijzigingen gaat dan verwijzen wij u graag naar het product onderhoud.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Stel een vraag aan support

Verstuur Reactie