Bij dit onderdeel staan alle instellingen voor de bestelpagina. U kunt hier de winkelwagen instellen hoe deze er uit moet zien.
Zie hier onder de instellingen van dit onderdeel:

Product (instellingen)

Bij dit onderdeel zijn diverse product gerelateerde instellingen om te bepalen welk veld uit de productlijst de informatie bevat voor o.a. voorraad, BTW, prijs en productnummerVoor de correcte werking van het systeem zijn een aantal gegevens nodig; het BTW percentage van de producten, het prijsveld, het gewichtveld, valuta en productnummer veld.
Voor het BTW percentage kan gekozen worden voor een BTW percentage voor de gehele productlijst, of voor een kolom in de productlijst.
Dit laatste wordt gebruikt als er producten met verschillende BTW percentages beschikbaar zijn.
Gewicht wordt o.a. gebruikt bij verzendmethode instellingen om de verzendkosten te berekenen (indien deze op basis van gewicht moet worden berekend).

Winkelwagen

Bij dit onderdeel kunt u de winkelwagen instellen.
Er zijn diverse opties die kunnen worden ingesteld en het gedrag van de bestelknop, en invoer van het aantal, beïnvloeden.
Overzicht mogelijkheden:

 • wel/geen invoerveld
 • naam van invoerveld
 • wel/geen decimalen
 • minimum aantal
 • maximum aantal
 • meervoud van
 • standaard waarde
 • redirect na bestellen
 • eenheid
 • omschrijving

Bij de winkelwagen zijn er verschillende tabbladen met de instellingen:

Tabblad winkelwagen

 • Bestelknop opties
  Er zijn diverse mogelijkheden zoals het instellen van de eenheid van de bestelling (aantal, lengte, gewicht), wel of niet toestaan van decimalen,
  direct na bestellen naar winkelwagen springen of juist niet, etc.
 • Winkelwagen omschrijving
  Selecteer de productvelden die als omschrijving in de winkelwagen moeten worden getoond.
  Deze omschrijving wordt op diverse plekken binnen het systeem gebruikt (o.a. besteloverzicht, bestelbevestiging, als omschrijving naar verschillende payment providers, orderexport, etc).
 • Backoffice/XML
  Selecteer de extra velden die meegegeven moeten worden in het XML bestel document.
  De velden die hier geselecteerd worden, worden niet aan de bezoeker van de winkel getoond. Gebruik daarvoor de winkelwagen omschrijving.
  Vink de velden alleen aan als bestellingen elektronisch verwerkt worden en daarvoor extra gegevens uit de productlijst nodig hebben.

Tabblad algemeen

 • Bestellen actief
  Het is mogelijk het bestellen voor de hele productlijst uit te zetten met behulp van deze optie.

Magazijn Locatie

Bij dit onderdeel kunt u instellen welk veld van de productinformatie, de magazijn locatie van het betreffende product bevat.
Selecteer de kolom die de magazijn locatie van het product bevat.
Deze informatie kan worden gebruikt om de producten in de winkelwagen en op andere order gerelateerde documenten, te sorteren.
De instelling m.b.t. het sorteren zelf kan bij ‘Orderbeheer’ worden gevonden.

BTW digitale producten

In dit scherm wordt aangegeven of er digitale goederen worden geleverd, met daarbij de mogelijkheid om dat op productlijst niveau te doen
of per product (via een extra kolom in de productlijst).
Standaard wordt het BTW Hoog tarief van het betreffende land gebruikt, het is echter mogelijk de BTW categorie ook aan te passen mocht dat noodzakelijk zijn.
BTW B2C binnen EU Per 1 januari 2015: De verkoper van digitale goederen aan consumenten binnen de EU is verplicht om de juiste BTW van het land van de ingezetene door te belasten en dus niet meer de Nederlandse BTW zoals het in het verleden was. De BTW percentages worden in het systeem bijgehouden, die hoeft u niet zelf in te stellen.

Samengestelde producten

Bij dit onderdeel kunt u samengestelde producten instellen. Kies de kolom met de identificatienummers van de producten die worden gebruikt voor de combinaties.

Valuta

Bij dit onderdeel kan worden ingesteld of de prijs info van de moederlijst wordt overgenomen of zelfstandig wordt ingesteld.
Indien er 2 prijskolommen in de productlijst zijn opgenomen, kan via deze optie worden aangegeven dat voor de copy lijst een andere prijs kolom geldt.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Stel een vraag aan support

Verstuur Reactie