Een annotatie is een (extra) eigenschap van een veld/kolom zonder dat de naam van het veld/kolom wordt beïnvloed. Het kan gezien worden als meta data, een annotatie geeft extra informatie over bestaande gegevens. Annotaties worden tussen accolades {…} geplaatst, bij voorkeur achter de naam van de kolom.

Er kunnen annotaties zijn voor de productlijst als het klant import bestand. De volgende annotaties zijn binnen myShop beschikbaar:

{remotecallback}
Te gebruiken in de productlijst en klant import bestand en geeft aan dat de betreffende waarde uit die kolom mee gegeven moet worden in het aanroepen van de dynamische koppeling

{picture}
Deze annotatie kan worden gebruikt in de productlijst. De afbeeldingen kolom kan de annotatie krijgen om er voor te zorgen dat de type van de kolom niet wijzigt (en dus altijd als het type plaatje blijft bestaan). Deze annotatie is ontstaan omdat soms alle velden leeg waren in de afbeeldingen kolom en het systeem bij een volgende upload de type omzette naar {text}

Dus door het plaatsen van {picture} achter de kolom naam wordt aangegeven geeft dat het in die kolom gaat om afbeeldingen, onafhankelijk van de inhoud van de kolom. Hierdoor is het gebruik van bijvoorbeeld dummy “?ex=.gif” toevoegingen aan waarden in een afbeeldingen kolom dan ook niet meer nodig.

{no_wordindex}
Te gebruiken in de productlijst en geeft het disabelen aan van het creëren van de reverse word index op de betreffende kolom.

{wordindex}
Geeft de kolommen in de productlijst aan die gebruikt mogen worden om een reverse word index van te maken.

{text}
Deze annotatie zorgt er voor dat de kolom in de productlijst gezien wordt als alphanumeric ook al zouden er alleen getallen in staan.

{no_export}
Als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd wordt deze kolom bij het samenstellen van de export overgeslagen.

{number}
Als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom als numeriek gezien, ook al zou er tekst in voorkomen.

{email}
Als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom als e-mail kolom gezien, ook al zou er geen @ teken in de kolom staan.

{url}
Als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd wordt deze kolom als een url kolom gezien.

{inherit_data_from}
Specificeert het productnummer waarvan de ontbrekende informatie (niet gevulde celwaarden) overgenomen moet worden. Het product waarvan de informatie overgenomen moet worden moet eerder in de lijst voorkomen.

{sort_index_X}
Deze annotatie geeft aan dat de kolom gebruikt wordt voor het sorteren van de lijst. De volgende sorteer niveau’s zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {sort_index_1}, {sort_index_2}, {sort_index_3}.

{xss_filter}
Deze annotatie voorkomt het invoegen van javascript (XXS) in de webshop doormiddel van de productlijst.

{boolean}
Deze annotatie is een voorgedefinieerd enumeratie type met de waarden FALSE en TRUE.

{readonly}
Deze annotatie gebruik je zodat de waarden van de kolom niet aangepast kunnen worden in de online product manager.

{date}
Deze annotatie laat de datum zien.

{unique}
Deze annotatie specificeert dat de waarde van de kolom uniek moet zijn.

{sort_index_descending_X}
Deze annotatie kan je specifiek aangeven of elk kolom aflopend is. De volgende niveaus zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {sort_index_descending_1}, {sort_index_descending_2}, {sort_index_descending_3}.

{category_X}
De volgende categorie niveau’s zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {category_1}, {category_2}, {category_3}, {category_4}, {category_5}. Deze annotatie wordt gebruikt om het niveau van de categorie-boom aan te geven voor een specifieke kolom in de productlijst.

{category_tag}
Deze annotatie voegt functionele categorieën en tags to aan uw pagina’s.

{filter_set_key_X}
Deze annotaties filtert bepaalde sleutels. De volgende niveaus zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {FilterSetKey1}, {FilterSetKey2}, {FilterSetKey3}, {FilterSetKey4}, {FilterSetKey5}, {FilterSetKey6}, {FilterSetKey7}, {FilterSetKey8}, {FilterSetKey9}, {FilterSetKey10}, {FilterSetKey11}, {FilterSetKey12}, {FilterSetKey13}, {FilterSetKey14}, {FilterSetKey15}, {FilterSetKey16}, {FilterSetKey17}, {FilterSetKey18}, {FilterSetKey19}, {FilterSetKey20}, {FilterSetKey21}, {FilterSetKey22}, {FilterSetKey23}, {FilterSetKey24}, {FilterSetKey25}, {FilterSetKey26}, {FilterSetKey27}, {FilterSetKey28}, {FilterSetKey29}, {FilterSetKey30}.

{feature_set_value_X}
Deze annotatie voegt de kenmerken interactie en gelijk toe voor het gebruik als input voor een model of script. Deze annotaties filtert bepaalde sleutels. De volgende niveaus zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {FeatureSetValue2}, {FeatureSetValue3}, {FeatureSetValue4}, {FeatureSetValue5}, {FeatureSetValue6}, {FeatureSetValue7}, {FeatureSetValue8}, {FeatureSetValue9}, {FeatureSetValue10}, {FeatureSetValue11}, {FeatureSetValue12}, {FeatureSetValue13}, {FeatureSetValue14}, {FeatureSetValue15}, {FeatureSetValue16}, {FeatureSetValue17}, {FeatureSetValue18}, {FeatureSetValue19}, {FeatureSetValue20}, {FeatureSetValue21}, {FeatureSetValue22}, {FeatureSetValue23}, {FeatureSetValue24}, {FeatureSetValue25}, {FeatureSetValue26}, {FeatureSetValue27}, {FeatureSetValue28}, {FeatureSetValue29}, {FeatureSetValue30}.

{ReviewDescription}
Deze annotatie de beschrijving van de review in.

{timestamp}
Deze annotatie geeft aan dat de waarde van de cell een tijd waarde is.

{required}
Deze annotatie geeft aan dat een waarde verplicht is.

{random}
Deze annotatie zorgt voor willekeurig selectie.

{system}
Deze annotatie voegt een systeem toe.

{review_score}
Deze annotatie stelt de review score in.

{set_stock}
Deze annotatie stelt de voorraadkolom in.

{set_image_morfeinfo}
Deze annotatie stelt de afbeelding voor het meer info scherm in.

{set_image_productlist}
Deze annotatie stelt de afbeelding voor de productlijst in.

{set_variant_group_X}
Deze annotatie stelt de kolom in als de groep kolom (mits er waarden voorkomen). De volgende varianten zijn beschikbaar (de X wordt vervangen door het niveau): {set_variant_group_1},{set_variant_group_2}, {set_variant_group_3},{set_variant_group_4},{set_variant_group_5}.

{set_variant}
Deze annotatie activeert varianten en stelt de kolom in als een varianten kolom (mits er een group kolom is).

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Stel een vraag aan support

Verstuur Reactie