Categorieën kunt u gebruiken voor het opzetten van de navigatie binnen de webshop. Tevens kunt u het gebruiken voor het selecteren van producten.
Gebruik drag en drop om de Categorieën te ordenen.

Productcategorieën

Binnen de backoffice kunnen producten op basis van categorieën geselecteerd te worden. De selectie kan hiërarchisch en/of op basis van markeringen worden uitgevoerd (tags). Om consistentie in het gebruik en naamgeving van de categorieën te waarborgen kunnen de deze alleen binnen de backoffice onderhouden worden. Categorieën zijn een onderdeel van de webshop manager van de backoffice.
De backoffice kent maar één categorie lijst. Beheerder kan categorieën hiërarchisch ordenen doormiddel van drag-and-drop. Categorieën kunnen voor navigatie en product selectie gebruikt worden. Voor navigatie doeleinden kunnen categorieën gekoppeld worden aan pagina’s. Voor SEO kunnen pagina eigenschappen door een categorie overschreven worden. In onderstaande afbeelding is het scherm voor het beheren van de lijst van categorieën weergegeven.

Categorie eigenschappen

Een categorie kan gebruikt worden voor navigatie en selectie van producten binnen Shop. De eigenschappen kunnen in het beheerscherm van een categorie ingesteld worden. Het eerste tabblad laat de algemene instellingen van een categorie zien. Het label van een categorie. Op basis van het label wordt een URL vriendelijke folder samen gesteld, deze kan niet aangepast worden. Een categorie kan gedeactiveerd worden, als een categorie niet actief is kan deze niet geselecteerd worden door in een Shop. Elke categorie kan gekoppeld worden aan een pagina van de backoffice. Het toekennen is daarbij hiërarchisch. Heeft een categorie geen specifieke instellingen dan worden de instellingen van de ouder overgenomen. De SEO instellingen van een pagina kunnen door de categorie overschreven worden. Een categorie kent optioneel een titel en een beschrijving. Dit om er voor te zorgen dat niet alleen de SEO eigenschappen maar ook de inhoud van de pagina gekoppeld aan een categorie uniek gemaakt kan worden. Voor de presentatie van een categorie kan naast het label gebruik worden gemaakt van een pictogram en een afbeelding.

Importeren Categorieën

Voor het aanmaken van de categorie lijst kan er gewerkt worden met een import bestand. Met het import bestand kan de Categorie lijst onderhouden worden. Het is niet mogelijk om met het import bestand categorieën te verwijderen.

Categorie koppelen

Voor het opvoeren van categorieën in een productlijst moet een categorie-lijst eerst gekoppeld worden aan een productlijst. Voor het koppelen moet een productlijst kolom voor de categorie label (presentatie) geselecteerd worden en een markeringskolom (tag). De markering wordt gebruikt voor de selectie van de categorieën en is daarom verplicht. U kunt de categorieën selecteren in OPM zodra deze zijn gekoppeld aan de productlijst. Een product kan hiërarchisch gekoppeld worden maar ook via een markering (tag). Dit maakt het mogelijk hetzelfde product binnen verschillende categorieën te presenteren.

Presentatie Categorieën in Shop

Voor de presentatie van de categorie informatie zijn drie categorie blokken beschikbaar. Blokken nemen de actuele context van de categorie selectie in Shop over en gebruiken deze om de geschikte categorieën te selecteren. De categorie context wordt bepaald door de actieve URL. De presentatie vormen zijn:

  • Sitemap Presentatie: De categorie Sitemap Presentatie laat de eerste 2 niveaus van de categorie-lijst zien in de vorm van een tabel. De exacte presentatie wordt door skin bepaald. Van het tweede niveau worden maximaal 9 items weergegeven. Het toevoegen van het blok kan met behulp van de Page Editor van BO5. Het blok gebruikt de categorie-lijst van de backoffice en kent verder geen specifieke eigenschappen.
  • Menu Presentatie: De categorie Menu Presentatie laat een open geklapte menu binnen de actieve context zien (bepaald door de URL van de pagina). De uiteindelijke werking wordt bepaald door het design van het menu in e-Boulevard 2.0. Het toevoegen van het blok kan met behulp van de Page Editor van BO5. Het blok gebruikt de categorie-lijst van de backoffice en kent verder geen specifieke eigenschappen.
  • Active Categorie Beschrijving: De Active Categorie Beschrijving laat de beschrijving van de actieve categorie in de pagina zien. Het blok maakt het mogelijk om de inhoud van een pagina af te stemmen op de geselecteerde categorie. Dit maakt het mogelijk unieke content per categorie keuze te presenteren voor dezelfde logische pagina. Het toevoegen van het blok kan met behulp van de Page Editor van BO5. Het blok gebruikt de actieve categorie selectie van de backoffice en kent verder geen specifieke eigenschappen.

Kenmerken (productlijst filter menu)

Automatisch beheer van kenmerken is toegevoegd aan de backoffice. Beheerder kan kenmerken toevoegen in de backoffice met behulp van een kenmerken productlijst. De opgevoerde kenmerken komen beschikbaar in Shops voor selectie. Maximaal kunnen 30 kenmerken geconfigureerd worden. Een kenmerk kan gekoppeld worden aan één kolom of een samengevoegde kolom van de kenmerken productlijst. Bij een samengevoegde kolom worden meerdere kenmerken samen genomen in één kolom waarbij een groepskolom de waarden groepeert tot één set van kenmerken. De vormen kunnen door elkaar gebruikt worden. De waarden hoeven daarbij niet op een volgend opgenomen te zijn in de kenmerken productlijst. Het configureren van de kenmerken gebeurt in het instelscherm Categoriseren Kenmerken. Kenmerk groepen (tot een maximum van 30) kun in het scherm ingesteld worden. De instellingen bestaan uit een groepeer kolom (optioneel) een presentatie label kolom (verplicht) en optioneel een kenmerk waarde kolom en een sorteer kolom. De configuratie is eenmalig. Eenmaal ingesteld zullen de kenmerken automatisch gevuld worden met de waarden uit de kenmerk productlijst.

Toepassen kenmerken

In een productlijst filter menu kunnen de kenmerken toegepast worden. Productlijst filter menu van de backoffice is aangepast om te werken met de Kenmerken sets. De waarden van een kenmerk worden niet meer opgevoerd in het blok, in plaats daarvan wordt een kenmerk set ingesteld waarmee de productlijst filter menu blok automatisch wordt gevuld elke keer als de productlijst wordt aangepast.

Kenmerken opvoeren in Shop

U kunt kenmerken opvoeren in de backoffice door het te selecteren in OPM en toekennen aan een kenmerken kolom. Er bestaan maximaal 30 kenmerk kolommen die aangegeven worden door de annotatie {filterset_value_1..30}. Het type kenmerk zal nog wel vastgesteld moeten worden waarbij elk type toegekend wordt aan een specifieke filterset_value index. U bent niet verplicht alle filterset_value kolommen op te nemen in productlijst.

Sorteren

Sorteren van lijsten is toegevoegd aan de backoffice. Voor het beschikbaar maken van de functie in de Shop is het sorteer blok toegevoegd in de backoffice. De sorteer functie komt beschikbaar in de backoffice door het blok op te nemen in een pagina. Een sorteer blok kent een lijst en rij presentatie. In onderstaande afbeelding is het sorteert blok te zien. De rij presentatie is gekozen en de producten zijn oplopend op prijs gesorteerd.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Stel een vraag aan support

Verstuur Reactie