Productvariaties (maten en kleuren)

Via dit scherm kunnen maten, kleuren en andere productvariaties gedefinieerd worden. Hiermee is het mogelijk om klanten tijdens het bestelproces te laten kiezen voor een bepaalde productvariant. Bij selectie van de uitvoeringsvorm in het meerinfo scherm veranderen ook de afbeeldingen, prijzen en productnummers. Ook is het mogelijk om in de productlijst de productvarianten d.m.v. meerkeuzevelden te tonen. In dat geval is het noodzakelijk dat er een groepeerkolom (groepeer op) wordt ingesteld. We adviseren om altijd gebruik te maken van een groepeerkolom, ook bij gebruik van de standaard optie om alleen de productvarianten te tonen in het meerinfoscherm, omdat het inzichtelijker en eenduidiger is.

Instellingen

keuzelijsten

Er zijn nu 3 opties beschikbaar:

  • nee, ik wil geen keuzelijsten.
  • ja, ik wil keuzelijsten
  • ja, ik wil keuzelijsten (top-down) Deze optie is aan te bevelen indien u de variatiekolommen niet gesorteerd hebt. Dit zal voorkomen indien u meerdere kolommen gebruikt voor de productvariaties. Het is dan niet altijd mogelijk, de kolommen voor te sorteren. Gebruik dan deze optie.

Indien de keuzes van ‘ja’ wordt gekozen, wordt de mogelijkheid geboden om in te stellen waar de keuzelijsten voor varianten moeten worden getoond, kan een groepeerkolom worden ingesteld en kunnen de velden worden aan gevinkt waarvoor in het meerinfoscherm en/of de productlijst de keuzelijsten voor de verschillende varianten van een product moeten worden getoond. Over het algemeen zullen dat velden zijn als ‘maat, ‘kleur’ en dergelijke.

toon op

Er zijn twee keuzen;

  • op meerinfoscherm (standaard). Velden die bij de productlijst zijn geselecteerd moeten niet bij het maten en kleuren scherm worden gekozen bij deze keuze
  • op meerinfoscherm en productlijst. Hierbij is het wel mogelijk om velden te kiezen voor de productvarianten zoals maten en kleuren. In de productlijst worden de keuzelijsten dan getoond met de productvariatie keuzen.

groepeer op

Deze instelling zorgt er voor dat productvariaties van 1 product bij elkaar worden gegroepeerd. Dat kan een aparte kolom zijn speciaal voor dit doel of een bestaande kolom zoals bijvoorbeeld de productnaam (deze dient dan wel voor elk van de variaties hetzelfde te zijn). Tevens is het van belang dat de productvarianten in de productlijst bij elkaar staan gegroepeerd.

keuzevelden

Hier kunnen de velden worden geselecteerd welke de productvarianten maken, bijvoorbeeld maten en kleuren.

Opzetten van de productlijst

Er zijn twee verschillende manieren om de maten en kleuren functionaliteit te gebruiken, een eenvoudige en een uitgebreidere manier. Afhankelijk van de situatie moet er een keuze gemaakt worden tussen de manieren hieronder beschreven, het is niet mogelijk een combinatie van beide manieren te hebben.

NB: zie ook deze helppage voor het opzetten van de productlijst.

Eenvoudige manier

Indien op de productlijst / het meerinfoscherm geen informatie hoeft te wijzigen n.a.v. het kiezen van een product variant (dat betekent dat de afbeelding, prijs en productnummers voor alle varianten hetzelfde zijn), kan voor deze methode gekozen worden. In de Excel productlist voorbeeld kunnen in de kolom ‘Maat’ de verschillende maat varianten gescheiden door een puntkomma worden aangegeven.

Uitgebreide optie

In de Excel productlist wordt voor elke variant van een product een productregel opgenomen. Daarbij moet niet vergeten worden dat elk productnummer uniek moet zijn en niet twee keer mag voorkomen. Voor de velden die in de productlijst worden getoond wordt gekeken of die waarde (inhoud van dat veld) bij meerdere producten voorkomt, indien dat het geval is wordt het product maar één keer getoond.
In een productlijst kunnen enorm veel (miljoen) producten worden opgenomen, wel kunnen er per product maximaal 500 productvariaties zijn. Er zijn dus bijvoorbeeld maximaal 500 kleuren en/of maten combinaties van een T-shirt mogelijk om op het meerinfo scherm te kiezen. Zijn er meer, dan maakt het systeem daar automatisch een 2e rij in de productlijst van, en een 2e meerinfoscherm.

De basis principes zijn:

  • Iedere productvariant beslaat 1 regel in de excel sheet
  • Iedere productvariant is op bepaalde velden exact gelijk aan alle varianten van dat product (zoals bijvoorbeeld titel, omschrijving, etc)
  • Iedere productvariant verschilt van de andere varianten op een aantal velden (zoals bijvoorbeeld maat, kleur, etc)
  • Zowel in de productlijst als in het meerinfo scherm mogen alle velden getoond worden, inclusief de velden waar de varianten van elkaar verschillen, deze worden getoond als een keuzelijst

De velden die geselecteerd worden bij de instellingen van de productvariaties zijn de kolommen die de variaties bevatten (dus verschillend zijn per variatie zoals maat, kleur, etc). Opmerking: het veld dat het artikelnummer bevat mag niet geselecteerd worden als variant veld.

Meerinfoscherm

Zodra de klant in een keuzelijst op het meerinfoscherm een andere waarde selecteert wordt de informatie ververst. Zo kan bijvoorbeeld met het keuzeveld ‘Maat’ een plaatje van het product met de juiste maat worden getoond.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie