Vergelijk.nl

Vergelijk.nl is een van Nederlands grootste prijs- en productvergelijkingssites met 90.000 tot 120.000 unieke bezoekers per dag. Bereikt tienduizenden potentiële kopers per dag en verhoog uw bezoekersaantal en omzet zonder enige moeite!

Instellen productfeed Vergelijk.nl

Eerst meldt u zich aan bij Vergelijk.nl via link. Hierna kunt u uw mijnWinkel productbestand omzetten naar een productfeed voor Vergelijk in de editor.

Hier vind u de instructies van Vergelijk.nl. Alleen de opmerkingen over de inhoud van het bestand zijn voor u van belang. Het formaat wordt automatisch goed opgeleverd (XML)

Binnen de editor moeten de volgende stappen genomen worden:

  • Ga naar tab Koppelingen
  • Ga naar General
  • Ga naar Vergelijk.nl
  • Ga naar Settings

De productfeeds worden opgeslagen op een aparte server waar een deel van het mijnWinkel.nl koppelingen platform wordt gehost : doorschakelen.nl Als u de eerste keer een productfeed voor Vergelijk.nl heeft aangemaakt ontvangt u een mail met een url, deze kunt u doorgeven aan uw accountmanager bij Vergelijk.nl.

  • Tip 1 : Als u kolommen toevoegt of de kolomnamen wijzigt, moet u de productfeed opnieuw aanmaken door te klikken op settings en te zorgen dat alle juiste kolommen staan geactiveerd. De productfeed worden iedere nacht automatisch ververst, maar u kunt hem ook handmatig verversen door op de rode letters “publiceren” te klikken. In het scherm vindt u per productfeed de datum van de laatste succesvolle update van deze productfeed
  • Tip 2 : In uw mijnWinkel productexcel kunt u allerlei kolommen toevoegen die u niet in mijnWinkel toont, maar die uitsluitend voor gebruik in de betreffende productfeed zijn.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie