Het op de juiste momenten tonen van accessoires of bijpassende producten is voor klanten prettig en kan leiden tot grotere bestellingen. Het is mogelijk de bijpassende producten te tonen in de winkelwagen en in het meerinfo scherm.

Voorbeelden om bijpassende producten te gebruiken zijn:

 • Accessoires
  Het tonen van accessoires bij bepaalde producten (bijvoorbeeld een extra batterij of een geheugenkaart bij een digitale camera)
 • Alternatieve producten
  Het tonen van alternatieven voor hetzelfde product (bijvoorbeeld van het huismerk)
 • Up selling
  Het tonen van duurdere uitvoeringen van het bestelde of te bestellen product
 • Cross selling
  Het tonen van producten die ook interessant kunnen zijn voor de koper (bijvoorbeeld de nieuwste DVD van een artiest)

Opzet bijbehorende producten

 • Neem in de spreadsheet een kolom op met daarin het productnummer
 • Neem tevens in de spreadsheet een kolom op met daarin de productnummers van de bijpassende producten, gescheiden door een puntkomma
  Voorbeeld: 12543;76523A;76523B
  Indien in een lightshop een productlijst met filters wordt gebruikt, blijft het wel mogelijk de bijbehorende producten te tonen die niet in de filter zijn opgenomen

Instellingen

De volgende velden kunnen worden ingesteld.

 • Tonen bijbehorende producten
  Dit veld geeft de keuze of er al dan niet bijbehorende producten moeten worden getoond en tevens is met de vink-vakjes aan te geven of de bijbehorende producten alleen op het meerinfoscherm moeten worden getoond, alleen in de winkelwagen of bij beiden.
 • Kolom bijbehorende producten
  Hier wordt de kolom uit de productlijst geselecteerd waar de bijbehorende producten staan gedefinieerd, zoals aangegeven bij de paragraaf ‘voorbereiding’.
 • Titel
  Hier wordt de kolom uit de productlijst gekozen met de titel van het product. De titel wordt met een groter lettertype getoond.
 • Korte omschrijving
  Hier wordt de kolom uit de productlijst gekozen waar een korte omschrijving van het product in staat. Deze wordt direct onder de titel getoond.
 • Plaatje
  Hier wordt de kolom uit de productlijst gekozen waarin de verwijzing naar het productplaatje staat opgenomen. Het is verstandig om hiervoor een kolom te kiezen die verwijst naar kleine productplaatjes, ook wel thumbnails genoemd. Bij voorkeur zijn de hoogte en de breedte van deze plaatjes hetzelfde als de waarden die in de volgende twee velden worden ingevoerd.
 • breedte van het plaatje (in pixels)
 • hoogte van het plaatje (in pixels)

Overige velden
Naast bovenstaande instellingen is het mogelijk om uit de beschikbare kolommen van de productijst een selectie van velden te maken die getoond moeten worden. Vink alle velden aan die getoond moeten worden. Mochten daar velden bij zitten die zijn ingesteld voor de productvariates, dan zal het plaatje en de overige gegevens van de bijbehorende producten wijzigen (indien van toepassing).

Behalve het veld met de productnummers van de bijbehorende producten (indien gekozen is voor het tonen van bijbehorende producten), zijn de overige velden optioneel. Het advies is wel om alle velden in te stellen omdat zo de mooiste layout wordt verkregen.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie