Activeren van voorraadbeheer

  • Nee: er wordt geen gebruik gemaakt van het bijhouden van de voorraad (niet binnen het systeem, noch in een extern systeem).
  • Ja, binnen het systeem: de actuele voorraad wordt via de productlijst in het systeem gezet (via een voorraadkolom), en vanaf dat moment houdt het systeem de voorraad bij.
  • Ja, met koppeling extern systeem: de actuele voorraad wordt dynamisch opgehaald via een remote server. In deze situatie zal een extern systeem de bestellingen in de webshop in de voorraad moeten verwerken, dit kan met de backoffice koppeling, order pull of met de order XML.

Voorraad veld

Als er met voorraad wordt gewerkt moet er een voorraadkolom worden opgenomen in de productlijst. Dit is nodig om de voorraad te kunnen tonen of de voorraadcontrole te kunnen uitvoeren. Het veld moet een numerieke kolom zijn, dat wil zeggen elke cel moet een numerieke waarde bevatten
Bij de koppeling met een extern systeem dient een lege voorraadkolom opgenomen te worden. Let op bij een koppeling met een extern voorraadsysteem de naam van de kolom gelijk is aan de naam van de XML koppeling.
Het hier instellen van een voorraadveld wil niet zeggen dat de voorraad ook daadwerkelijk op de webshop getoond wordt. Als de voorraad op de webshop getoond moet worden, moet dat worden ingesteld bij de productlijst en het meerinfoscherm instellingen.

Automatisch afboeken

Hiermee kan het automatisch afboeken van bestelling door het systeem aan en uit worden gezet. Als het uit staat moet de winkel eigenaar zelf de voorraad aanpassen.
Dit zelf aanpassen kan op 3 manieren:

  • via een remote server
  • online in de editor, voor ieder product afzonderlijk
  • via een remote stock update request

Voorraad controle

Er zijn twee mogelijke instellingen;

  • nee: in dit geval kan de voorraad wel getoond worden op de productlijst en meerinfoschermen, maar indien de voorraad nul (0) is zal de bestelknop niet verdwijnen en kan er gewoon besteld worden.
  • ja, niet boven voorraad bestellen: indien de voorraad nul (0) is geworden zal de bestelknop niet meer in de productlijst en meerinfoscherm worden getoond (Als dat zo is ingesteld, er kan ook worden ingesteld dat het product in zijn geheel niet meer wordt getoond) zodat het product niet kan worden besteld. Ook zal tijdens de bestelling worden gecontroleerd dat niet meer kan worden besteld dan er op voorraad is.

Indien gekozen is voor de voorraad beheer optie ‘ja, met koppeling extern systeem’ zal de waarde van de voorraadkolom dynamisch worden opgehaald. Er moet echter wel een voorraadkolom bestaan, die moet dan initieel als lege kolom worden geupload

Indien gekozen is voor de voorraad beheer optie ‘ja, binnen het systeem’ zal de voorraad worden bijgewerkt zodra de bestelling definitief is gedaan
Dat is ook het moment dat eventuele andere bezoekers van de webshop een lagere voorraad te zien zullen krijgen. Het is echter binnen een winkelsessie van een bezoeker wel zo dat er rekening wordt gehouden met de producten die al in zijn/haar winkelwagentje liggen. Het kan dus voorkomen dat een bezoeker een product niet kan bestellen omdat iemand anders het in de winkelwagen heeft geplaatst, maar dat het even later toch weer beschikbaar komt omdat de eerste bezoeker de bestelling heeft geannuleerd.

Als voorraad nul

Indien de voorraad nul is geworden, dan zijn er twee mogelijkheden;

  • laat bestelknop verdwijnen (standaard)
  • toon product niet meer

Opnemen extra kolom actuele voorraad export

Standaard bestaat de export van de actuele voorraad uit de kolommen productnummer en actuele voorraad. Het is mogelijk een extra kolom toe te voegen aan de export, bv de kolom titel, zodat het sneller duidelijker is in de export om wat voor product het gaat

Voorraad downloaden

Het is mogelijk de actuele voorraad te downloaden of te laten emailen

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie