Wijzigen productnummer, prijs, valuta, BTW en voorraad

In dit scherm kunnen productnummer, prijs, valuta, BTW en voorraad ingesteld worden. Deze gegevens zijn nodig om bestellen in de winkel mogelijk te maken.

productnummer

Selecteer de kolom uit het (Excel) spreadsheet met het productnummer. Zorg ervoor dat de kolom unieke gegevens bevat, zodat het ondubbelzinnig vast staat welk artikel de klant besteld heeft.

prijs

Selecteer de kolom uit het (Excel) spreadsheet die de prijs weergeeft. meer info

valuta

Geef de valuta van het prijsveld aan. Indien in de (Excel) spreadsheet een valutateken is opgenomen dan wordt dat overgenomen (en wordt de instelling via dit scherm genegeerd).

BTW

Als je BTW wilt vermelden kunt je dit in het veld ‘BTW’ kiezen of selecteren. Afhankelijk van de instellingen van de winkelwagen maakt de BTW deel uit van de totaalprijs of wordt deze los van de berekening apart getoond (prijzen inclusief BTW). De laatste optie wordt ook wel boekwinkelbonnetje genoemd. Zie instellingen winkelwagen.

voorraadbeheer

Hier kunt je bepalen of je voorraadbeheer wilt gebruiken, dit kan binnen het systeem maar ook via een koppeling met een extern (eigen) systeem

voorraad

(indien voor ja is gekozen bij voorraadbeheer) Hier kies je het veld van de productlijst waar de voorraad in staat

voorraadcontrole

(indien voor ja is gekozen bij voorraadbeheer) Hier kunt je bepalen of er controle moet plaatsvinden op de voorraad, bv als je wilt voorkomen dat er toch besteld wordt wanneer er geen voorraad meer is

gewicht (in grammen)

Hier dient je de kolom te selecteren waar het gewicht per product vermeld staat, dit is van belang als je bijvoorbeeld gebruik maakt van het programma Parcelware.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie