Hier kunnen maten, kleuren en andere productvariaties gedefinieerd worden. Hiermee is het mogelijk om klanten tijdens het bestelproces te laten kiezen voor een bepaalde productvariant, dit door middel van een meerkeuzeveld.

Er zijn 3 opties beschikbaar bij de instellingen:

  • nee, ik wil geen keuzelijsten.
  • ja, ik wil keuzelijsten
  • ja, ik wil keuzelijsten (top-down) Deze optie is aan te bevelen indien je de variatiekolommen niet gesorteerd hebt. Dit zal voorkomen indien je meerdere kolommen gebruikt voor de productvariaties. Het is dan niet altijd mogelijk de kolommen voor te sorteren. Gebruik dan deze optie.
    Indien de keuzes van ‘ja’ wordt gekozen, wordt de mogelijkheid geboden om in te stellen waar de keuzelijsten voor varianten moeten worden getoond, kan een groepeerkolom worden ingesteld en kunnen de velden worden aan gevinkt waarvoor in het meerinfoscherm en/of de productlijst de keuzelijsten voor de verschillende varianten van een product moeten worden getoond. Over het algemeen zullen dat velden zijn als ‘maat, ‘kleur’ en dergelijke.

Toon op
Er zijn twee keuzen:

  • op meerinfoscherm (standaard)
  • op productlijst en meerinfo, dit wordt niet aangeraden, layout technisch zal de optie van meerkeuze op de productlijst er niet heel mooi uit zien

Groepeer op
Deze instelling zorgt er voor dat productvariaties van 1 product bij elkaar worden gegroepeerd. Dat kan een aparte kolom zijn speciaal voor dit doel of een bestaande kolom zoals bijvoorbeeld de productnaam (deze dient dan wel voor elk van de variaties hetzelfde te zijn). Tevens is het van belang dat de productvarianten in de productlijst bij elkaar staan gegroepeerd.

Keuzevelden
Hier kunnen de velden worden geselecteerd welke de productvarianten maken, bijvoorbeeld maten en kleuren.

Opzetten van de productlijst
In de Excel productlist wordt voor elke variant van een product een productregel opgenomen. Daarbij moet niet vergeten worden dat elk productnummer uniek moet zijn en niet twee keer mag voorkomen. Voor de velden die in de productlijst worden getoond wordt gekeken of die waarde (inhoud van dat veld) bij meerdere producten voorkomt, indien dat het geval is wordt het product maar één keer getoond.
In een productlijst kunnen enorm veel (miljoen) producten worden opgenomen, wel kunnen er per product maximaal 500 productvariaties zijn. Er zijn dus bijvoorbeeld maximaal 500 kleuren en/of maten combinaties van een T-shirt mogelijk om op het meerinfo scherm te kiezen. Zijn er meer, dan maakt het systeem daar automatisch een 2e rij in de productlijst van, en een 2e meerinfoscherm.

De basis principes zijn:

Iedere productvariant beslaat 1 regel in de excel sheet
Iedere productvariant is op bepaalde velden exact gelijk aan alle varianten van dat product (zoals bijvoorbeeld titel, omschrijving, etc)
Iedere productvariant verschilt van de andere varianten op een aantal velden (zoals bijvoorbeeld maat, kleur, etc)
Zowel in de productlijst als in het meerinfo scherm mogen alle velden getoond worden, inclusief de velden waar de varianten van elkaar verschillen, deze worden getoond als een keuzelijst
De velden die geselecteerd worden bij de instellingen van de productvariaties zijn de kolommen die de variaties bevatten (dus verschillend zijn per variatie zoals maat, kleur, etc). Opmerking: het veld dat het artikelnummer bevat mag niet geselecteerd worden als variant veld.

Meerinfoscherm
Zodra de klant in een keuzelijst op het meerinfoscherm een andere waarde selecteert wordt de informatie ververst. Zo kan bijvoorbeeld met het keuzeveld ‘Maat’ een plaatje van het product met de juiste maat worden getoond.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie