Vybrať si možete medzi Štandardnými hlasmi a TTS hlasmi. Štandartné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti atď. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení pre železničné priecestia, rýchlostné kamery atď. v Menu → Nastavenia → Zvuky a upozornenia → Oznámenia.

Pre nastavenie hlasu navigácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Hlas

Ak chcete nastaviť jazyk aplikácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Jazyk.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment