Vytvorenú trasu je možné uložiť medzi Obľúbené a následne ju použiť kedykoľvek neskôr.

1. Po tom, ako vytvoríte trasu, kliknite v Rýchlom menu (tlačidlo s 3 bodkami v pravom dolnom rohu) na ikonu Informácie o trase.
Následne kliknite na ikonu Srdiečka v ľavej časti displeja.
Posledným krokom je úprava názvu trasy, a stlačením tlačidla Pridať jej pridanie medzi Obľúbené položky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment