Nastavením druhu paliva v Menu → Nastavenia → Druh paliva získate aktuálne informácie o cenách paliva vo Vašom okolí. Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a mať zakúpenú prémiovú licenciu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment