1. Na pridanie prejazdového bodu do trasy si najprv musíme vytvoriť trasu do požadovaného cieľa. Na obrazovke výberu trasy kliknite vpravo hore na Pridať zastávku.
2. Tu si môžete zvoliť prejazdový bod z histórie vyhľadávania alebo pomocou vyhľadávacieho panela. Zvoľte želanú možnosť kliknutím na ňu.
3. Trasa bude prepočítaná aj s novým bodom.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment