Nastavenia zvukov a upozornení môžete spravovať v Menu → Nastavenia → Zvuky a upozornenia.

 • Zvuky
  Môžete úplne vypnúť/zapnúť všetky zvuky
 • Hlasové pokyny
  Môžete zapnúť/vypnúť Hlasové pokyny a oznamovanie Čísel ciest a názvov ulíc.
 • Nastavenia zvuku
  V prípade zapnutej hudby vo Vašom zariadení môžete zapnúť/vypnúť jej stíšenie na zvolenú úroveň počas navigovania. Rovnako môžete zapnúť/vypnúť Reproduktor telefónu – toto nastavenie využijete v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené cez Bluetooth k inému výstupnému zariadeniu (autorádio, handsfree). Možnosť Povoliť HFP prehrá inštrukcie scet reproduktory auta. Viac informácií o správnom nastavení nájdete tu: Správne nastavenie zvuku v aute
 • Oznámenia
  Môžete zapnúť/vypnúť oznámenia o Rýchlostných kamerách, Maximálnej rýchlosti, Oznámeniach o doprave, Upozornení na ostrú zákrutu, Železničnom priecestí, Lepšej trase, parkovacom asistentovi a Zmene na chôdzu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment