Cockpit je účinný nástroj, ktorý vám zobrazí výkon vášho automobilu v reálnom čase. Zmeria vaše preťaženie a poskytne viacero užitočných informácií.

  • Rýchlomer na základe GPS – vám presne ukáže skutočnú rýchlosť (mi/h alebo km/h).
  • Akcelerometer – odmeria vašu gravitačnú silu počas jazdy a pomôže vám jazdiť hospodárne.
  • Bočné zrýchlenie (odstredivá sila) – vám ukáže sklon cesty a naklonenie vozidla.
  • Taktiež Vám zobrazí nadmorskú výšku a svetovú stranu vašej jazdy.


Ako používať Cockpit?  1. Hneď po úspešnom nákupe nájdete Cockpit v hlavnom menu, ako skratku.
  2. Po spustení sa zobrazí informačné okno, ktoré vás upozorní, aby ste mali zariadenie už v držiaku na palubnej doske/okne. Vaše auto by malo stáť, na rovnej ceste. Kliknite na modré tlačidlo Kalibrovať.
  3. Cockpit bude kalibrovaný a pripravený na použitie!

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment