1. Zmena štartovacieho bodu – z mapy

  • Vyhľadajte akúkoľvek adresu cez okno vyhľadávania alebo ťuknite kdekoľvek do mapy, a zobrazí sa šedý “bod”, ktorý môžete jednoducho zmeniť na štartovací bod vašej trasy.
  • Vysuňte nahor spodné menu.
  • Zvoľte možnosť Nastaviť ako štartovací bod
  • Šedý bod na mape za zmení na zelený bod A

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment