Elektrické vozidlá (EV) sa stávajú čoraz obľúbenejšími, infraštruktúra nabíjacích staníc však stále nie je ideálna. Chceme však podporiť našich používateľov, aby jazdili „zelenšie“, a preto sme sa rozhodli implementovať mód EV priamo do našej aplikácie.

V našom EV móde môžete ľahko nájsť nabíjacie stanice vo vašom okolí, naplánovať trasu k najbližšej nabíjacej stanici a dokonca aj zaplatiť za nabíjanie priamo v aplikácii Sygic.

Spolupracujeme so spoločnosťou Plugsurfing, ktorá vodičom elektrických vozidiel poskytuje prístup k najväčšej nabíjacej sieti v Európe.

Poznámka: Režim EV vyžaduje verziu Sygic 18.7 alebo novšiu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment