Upozorňujeme, že týmto krokom sa odstránia aj všetky údaje súvisiace a uložené v aplikácii, napríklad vaše obľúbené miesta alebo importované POI. Preto môžete zvážiť použitie možnosti zálohovania iCloud v aplikácii Sygic → Ponuka → Nastavenia → Cloudová služba pred preinštalovaním.

  • Odstráňte aplikáciu Sygic z vášho iPhone. Klepnite a podržte na ikone aplikácie Sygic
  • Ak používate iOS 13 alebo novší, klepnite na Odstrániť aplikáciu.
  • Pre systémy iOS 12 alebo staršie kliknite na ikonu „X“ na ikone Sygic a stlačením tlačidla Odstrániť aplikáciu odstráňte.
  • Nainštalujte Sygic GPS Navigation znova priamo z App Store: https://apps.apple.com/app/sygic-gps-navigation-maps/id585193266

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment