Centrum hlásení umožňuje vodičom nahlásiť aktuálnu dopravnú situáciu a tým prispieť k informovaniu ostatných používateľov Sygic Navigácie o situácii na cestách v reálnom čase. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k internetu.

Centrum hlásení otvoríte kliknutím na tlačidlo “!” v ľavom dolnom rohu v Móde prehliadania mapy v móde jazdy.

Prostredníctvom Centra hlásení môžu vodiči nahlásiť:

  1. Policajnú hliadku
  2. Rýchlostnú kameru
  3. Kolónu
  4. Nehodu
  5. Uzávierku cesty
  6. Školu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment