Pre nastavenie hlasu navigácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Hlas

Vybrať si možete medzi Štandardnými hlasmi a TTS hlasmi. Štandardné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti k ďalšej odbočke a pod. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc.

Ak chcete nastaviť jazyk aplikácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Jazyk

Regionálne nastavenia umožňujú okrem hlasu a jazyka navigácie nastaviť Jednotky dĺžky (Kilometre, Míle/stopy, Míle/yardy), Formát času (12/24 hodinový formát) a formát zobrazenia GPS súradníc v aplikácii (zobrazenie v stupňoch, minútach alebo sekundách).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment