Aktualizáciu máp vykonáte nasledovne:

1. Choďte do Menu > Spravovať mapy
2. Stlačte tlačidlo Aktualizovať a nové mapy sa začnú sťahovať
3. Počkajte kým sa dokončí sťahovanie

Upozornenie: Najprv aktualizujte aplikáciu cez Apple App Store. Je potrebné aktualizovať všetky mapy naraz. Ak zvolíte aktualizáciu iba niektorých máp, všetky ostatné staršie mapy budu vymazané a na zariadení Vám ostanú iba tie, ktoré ste aktualizovali. Taktiež je veľmi dôležité, aby sa aktualizácia máp neprerušila, inak bude potrebné všetky mapy zmazať a znovu stiahnuť.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment