Dashcam je jednou z doplnkových funkcií Sygic GPS Navigácie, ktorá nahráva video záznam jazdy. V dnešnej dobe už nemusíte míňať peniaze na drahé kamery alebo špeciálne zariadenia nahrávajúce premávku – kamera vášho mobilného telefónu je na tento účel ako stvorená.Dashcam môžete použiť buď v navigačnom režime (pri vytvorení trasy) alebo bez vytvorenia trasy.


Ako používať Dashcam?

  • Spustite Dashcam v rýchlom menu (tri bodky v pravom dolnom rohu obrazovky) klepnutím na ikonu Dashcam.
  • Po otvorení Dashcamu môžete spustiť nahrávanie ťuknutím na červené tlačidlo nahrávania v pravom dolnom rohu.
  • Stlačením tlačidla X v ľavom hornom rohu sa vrátite naspäť do navigačného módu (Dashcam bude stále nahrávať na pozadí). V ľavom hornom rohu sa zobrazí ikona REC, jej stlačením sa dostanete naspäť do Dashcamu.
  • Nastavenia Dashcamu je možné otvoriť ťuknutím na ozubené koliesko v pravom hornom rohu. Môžete si nastaviť dĺžku videa (1, 5, 10 alebo 15 min), kvalitu videa, nahrávanie zvuku a podobne.
  • Pre ukončenie nahrávania stlačte tlačidlo stop v pravom dolnom rohu. Nahrávka bude uložená do aplikácie Fotky. Dashcam vždy uloží posledných 1 až 15 minút videa (podľa Vášho nastavenia).

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment