V prvom rade sa Vám chceme ospravedlniť za takúto skúsenosť. Nižšie nájdete bežné riešenia podobných problémov:

1. Skúste vynútene ukončiť aplikáciu Sygic
a) Na iPhone X a novšom alebo na iPade so systémom iOS 12 potiahnite na ploche prstom nahor z dolnej časti obrazovky a uprostred obrazovky na chvíľu zastavte. Na iPhone 8 alebo staršom dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.

b) Potiahnutím náhľadu aplikácie Sygic nahor zatvorte príslušnú aplikáciu.

2. Vypnite a znovu zapnite Vaše zariadenie
Vylúči sa tým malá alebo náhodná chyba systému.

3. Preinštalovanie aplikácie
V prípade, že predchádzajúce kroky nepomohli, skúste preinštalovať aplikáciu Sygic. Nezabudnite si zálohovať dáta priamo v Sygic aplikácii v menu → Nastavenia → Cloudová služba.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment