Sygic GPS Navigácia využíva Dropbox a iCloud na zálohovanie a obnovu uložených dát. Dáta sú uložené na Dropbox / iCloud a aplikácia dáta buď stiahne do zariadenia, alebo nahrá dáta na Dropbox / iCloud – podľa toho, ktoré dáta su novšie. Zálohované sú nasledujúce dáta:obľúbené lokácie, obľúbené trasy, importované MIesta (Body záujmu), nedávne miesta a widgety.

Túto možnosť nájdete po otvorení Menu → Nastavenia → Cloudová služba.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment