Ak chcete meniť nastavenia máp, kliknite v Menu na položku Nastavenia → Mapa.

Následne vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

 • Miesta (pôvodne Body záujmu)
  Môžete zapnúť/vypnúť zobrazenie všetkých bodov záujmu na mape alebo ich jednotlivých kategórií.
 • Automatické priblíženie
  Zapnutie/vypnutie automatického priblíženia. Automatické priblíženie v režime navigácie slúži pre optimálny prehľad cesty pred Vami. Priblíženie sa mení automaticky na základe Vašej rýchlosti.
 • Podrobnosti o mape
  Tu môžete meniť nasledujúce nastavenia:
  • Farebná schéma:
   Nastavenie schémy na deň/noc, poprípade nechať výber schémy na aplikáciu v závislosti od času západu a východu slnka.
  • Budovy:
   Nastavenie zobrazenia 3D budov. Budovy možno zobraziť vyvýšené, vo fome pôdorysu, prípadne môžete zobrazenie budov výpnuť
  • Orientačné body:
   Zapnutie/vypnutie zobrazenia orientačných bodov na mape. Orientačné body sú významné miesta, budovy prípadne pamätihodnosti, ktoré sú na mape zobrazené v ich reálnej podobe. Napríklad: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a iné.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment