Mapy, ktoré Sygic navigácia používa sú uložené vo Vašom zariadení. Vašu prvú mapu si vždy stiahnete pri prvom spustení aplikácie po inštalácii. Stiahnuť ďalšie mapy ale si vymazať už stiahnuté môžete kedykoľvek v aplikácii cez Menu > Mapy.


Pridávanie máp  1. Ťuknite na ikonu hlavného menu ☰ v ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky.
  2. Vyberte položku Spravovať mapy. Zobrazia sa Vám mapy ktoré už máte stiahnuté.
  3. Ťuknite na modré tlačidlo + v pravom dolnom rohu.
  4. Vyberte región.
  5. Vyberte krajinu, ktorú potrebujete a ťuknutím na ňu začnite sťahovanie.Country Split


Jedenásť najväčších máp (čo sa týka veľkosti dát) bolo rozdelených na menšie logické celky. Keď narazíte na takúto mapu v zozname máp, bude pri nej napísaná poznámka „obsahuje regióny“ a keď na ňu ťuknete, zobrazí sa zoznam všetkých jej častí. Buď si stiahnete všetko naraz alebo len časti ktoré potrebujete a ušetríte miesto na úložisku.


Mapy ktoré boli rozdelené na menšie časti: Austrália, Brazília, Kanada, Francúzsko, Nemecko, India, Taliansko, Mexiko, Rusko, Španielsko, Spojené Kráľovstvo.Koľko máp si môžem stiahnuť?


Sťahovanie máp nie je nijako obmedzené, pokiaľ máte dostatok voľného miesta na Vašom zariadení. Avšak odporúčame sťahovať iba mapy ktoré potrebujete a budete používať.
Sťahovanie veľkého množstva zbytočných máp ktoré nebudete využívať môže mať za následok spomalenie vyhľadávania a ukazovanie irelevantných výsledkov. Taktiež pravidelná aktualizácia máp zaberie viac času a dát a potencionálne sa celkovo môže spomaliť chod aplikácie.


Mazanie máp

  1. Ťuknite na ikonu hlavného menu ☰ v ľavom hornom rohu obrazovky.
  2. Vyberte položku Spravovať mapy. Zobrazia sa Vám mapy ktoré už máte stiahnuté.
  3. Kliknite na Upraviť v pravom hornom rohu.
  4. Kliknutím označte mapy, ktoré chcete vymazať.
  5. Kliknite na Odstrániť v pravom dolnom rohu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment