Pokiaľ poznáte presné súradnice Vášho cieľa, môžete ich priamo zadať do vyhľadávacej lišty. GPS súradnice sa dajú zadať v 3 rôznych formátoch. Prvý je formát „stupne, minúty, sekundy“, napríklad N48°08′35″ E17°07′50″. Tento formát môžete zadať do vyhľadávacej lišty bez špeciálnych znakov „N48 8 35 E17 7 50“

Druhý formát je podobný, ale namiesto sekúnd sa použijú minúty s decimálnou hodnotou, napríklad N48° 8.583′ E17° 7.833′. Rovnako ako v prvom formáte, ani teraz nie je potrebné zadávať špeciálne znaky: „N48 8.583 E17 7.833“

Posledný formát používa výhradne stupne v decimálnom tvare: 48.146718 17.132678. V takomto tvare ich aj vložíte do vyhľadávača. V tomto formáte často nebudú použité písmená značiace North/South/West/East, ale namiesto toho kladná hodnota značí North/East a záporná hodnota South/West súradnicu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment