V Menu → Nastavenia → Plánovanie trasy môžete zapnúť / vypnúť prejazd cez rôzne typy ciest pri plánovaní trasy:

  • Spoplatnené cesty
  • Nespevnené cesty
  • Diaľnice
  • Trajekty
  • Spoplatnené vjazdy do mesta

Taktiež si viete nastaviť či v algoritme Výpočtu trasy má byť použitá Najrýchlejšia, Najkratšia alebo Ekonomická trasa.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment