Hlavnú časť Menu tvorí – Ovládací Panel. Pre jednoduchý prístup k často využívaným položkám si môžete pridať miniaplikáciu alebo skratku priamo na Ovládací panel.

Skratky a miniaplikácie pridáte kliknutím na Menu → Pridať.

Bezplatné miniaplikácie:

  • Obľúbené miesta
  • Miesta z Histórie hľadaných miest
  • SOS funkcia
  • Foto Navigácia
  • Vyhľadávač Mekky
  • Režim pre elektrické vozidlá (EV)

Prémiové miniaplikácie:

  • Cockpit
  • Cestovný denník

Ak chcete miniaplikáciu odstrániť alebo premiestniť, kliknite na Upraviť. Teraz môžete miniaplikáciu odstrániť z Ovládacieho panelu alebo premiestniť podľa seba kliknutím na miniaplikáciu po dobu 1-2 sekúnd. Po skončení úprav, stačí stlačiť tlačidlo Hotovo.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment