Pridanie Skratky na Ovládací panel zjednoduší prístup k Obľúbenej adrese bez nutnosti opakovaného zadávania rovnakej adresy.

1. Kliknite na ikonu Menu v ľavom hornom rohu.

2. Kliknite na Pridať.

3. Vyberte adresu z Obľúbených alebo Histórie, ktorú chcete pridať na Ovládací panel ako skratku. Kliknite na malé + a skratka bude vytvorená.

4. Teraz sa môžete na zadanú adresu navigovať priamo z Ovládacieho panelu

Ak chcete Skratku odstrániť alebo premiestniť, kliknite na Upraviť. Teraz môžete Skratku odstrániť z Ovládacieho panelu alebo premiestniť podľa seba kliknutím na ňu po dobu 1-2 sekúnd.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment