Rýchle menu poskytuje okamžitý prístup k dôležitým funkciám aplikácie počas navigovania. Otvoríte ho kliknutím na tri bodky, ktoré sa nachádzajú v pravom dolnom rohu mapy.

1. Real View Navigation
Namiesto bežnej obrazovky s mapou, cesta je zakreslená priamo do obrazu naživo zachytávaného kamerou Vášho zariadenia.

2. Dashcam
Funkcia Dashcam zaznamenáva cestu pred vami a v prípade nehody automaticky uloží video.

3. Head up Display
Zobrazuje navigáciu priamo vo vašom uhle pohľadu na čelnom skle vozidla. Pre bezpečnejšiu jazdu v noci.

4. Zvuky
Zapnutie / Vypnutie zvukov v aplikácii.

5. Pridať bod trasy
Body trasy sú miesta, ktorými chcete prechádzať počas vašej trasy, kým dorazíte do cieľa.
Môžete pridať či už len jeden alebo aj viacero bodov do vašej trasy. Trasa sa automaticky prepočíta, aby prechádzala cez pridané body.

6. Vynechať bod trasy
Zruší najbližší bod trasy, ak ste ho predtým pridali.

7. Informácie o trase
Zobrazuje naplánovanú trasu aj s rozšírenými možnosťami jej úprav.

8. Zmeniť na chôdzu / jazdu
Umožňuje prepnutie režimu navigácie v závislosti od toho, či používate automobil alebo sa presúvate peši.

9. Zrušiť trasu
Zruší vypočítanú trasu v režime navigovania.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment